Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

14 Ιουνίου, ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, μαθητή και διαδόχου του Προφήτη Ηλία.
Τοιχογραφία προφήτη Ελισσαίου, στον Αγιο Γεώργιο Κέριας.