ΣΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Δείτε το λίνκ του κάθε ναού κάτω από τη λεζάντα του
ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΥΡΟΥ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_597.html

ΣΩΤΗΡΑΣ, ΠΥΡΓΑΚΙΑ, ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_597.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_573.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_44.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΟΙΤΥΛΟ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_206.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΓΩΝΕΑ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_3.html 


ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟΝΤΕΣ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_504.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΤΣΙ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_685.html 
ΕΞΩΧΩΡΙ, Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_154.html 
ΕΞΩΧΩΡΙ, ΣΩΤΗΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΕΡΟΣ)

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑ ΠΡΙΠΙΤΣΑ ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (1854) στα Κάτω Ρίγκλια
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_502.html 
το Εκκλησάκι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην Ανω Βέργα κτίστηκε το 1907 απο οικογένεια Πλαγιανού
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_702.html
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_702.html
ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ

Το εξωκκλήσι του Σωτήρα στη Λαγκάδα, ανήκει στην οικογένεια Κουμουτσέα
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_142.html


ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΛΥΓΕΡΕΑ

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΝΟ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_908.html 


ΣΩΤΗΡΑΣ (ΚΟΥΣΚΟΥΝΙ)
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_606.html 

ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑ ΡΙΓΚΛΙΑ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_502.html 
ΔΙΡΟΣ, ΣΤΟ ΠΟΡΤΑΡΑΚΙ, ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ

ΣΩΤΗΡΑΣ, ΚΑΛΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ
http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_239.html 
ΒΑΧΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ