ΚΟΙΤΑ, ΑΗ ΣΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΗ ΣΟΥΦΗ (ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ)
ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΙΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΙΟΥΣ