ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μάνης, στον Πύργο Διρού, στον συνοικισμό Γλέζου, διατηρείται ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών.
Χρονολογείται στο β΄ μισό του 11ου αιώνα και ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Οι τοίχοι του είναι κτισμένοι με το συνηθισμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποίας των μεσοβυζαντινών χρόνων. Κατά τόπους έχουν εντοιχισθεί εφυαλωμένα πινάκια, ενώ σε μεταγενέστερες εποχές, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων και προσθηκών, εντοιχίσθηκαν και μεσοβυζαντινά μαρμάρινα γλυπτά. Ο τρούλος είναι «αθηναϊκού τύπου», δηλαδή οκτάπλευρος με πώρινους κιονίσκους στις γωνίες.
Πλούσιος είναι ο γλυπτός διάκοσμος του ναού. Από τις τοιχογραφίες που κάλυπταν το εσωτερικό του διατηρούνται μόνο σπαράγματα, όπως η μορφή του Παντοκράτορα στον τρούλο. Το κτιστό τέμπλο είναι νεότερο.
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
-------------------------------------------
Σε ένα από τα πιο τουριστικά χωριά της Μάνης στον πύργο Δυρού, στην περιοχή του Γλέζου, βρίσκεται ένας ιδιαίτερα αξιόλογος πολιτιστικά ναός, που αξίζει κανείς να επισκεφτεί.
Ο Ταξιάρχης του Γλέζου όπως λέγεται είναι ναός σταυροειδής με τρούλο, βυζαντινού ρυθμού, που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δυστυχώς εσωτερικά κάποιες τοιχογραφίες είναι καλυμμένες από ασβέστη και χρειάζονται συντήρηση για να αναδειχτούν.
Η ιστορία δίνει τη σκυτάλη στην παράδοση και μαθαίνουμε ότι ο ναός κτίστηκε από έναν πρωτομάστορα ο οποίος είχε γιο πρωτομάστορα Οι δυο πρωτομάστορες συναγωνίστηκαν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο πατέρας με τον Ταξιάρχη του Γλέζου και ο γιος με τον Ταξιάρχη της Χαρούδας. Στην κρίση που ακολούθησε με την αποπεράτωση των εκκλησιών, οι κριτές σύμφωνα με την παράδοση έδωσαν την νίκη στον γιο. Ο πατέρας, αναγνωρίζοντας ότι ξεπεράστηκε από το γιο του, λέγεται ότι πέθανε από τη στεναχώρια του καθώς απομακρυνόταν από την Χαρούδα.

  ΒΙΝΤΕΟ ΝΑΟΥ   https://www.youtube.com/watch?v=0OkhCI_R728


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΓΛΕΖΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΓΛΕΖΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ Άποψη του εσωτερικού χώρου του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)


ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΓΛΕΖΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ Άποψη του τρούλου του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΓΛΕΖΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ Η βόρεια όψη του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Λεπτομέρεια από τον μαρμάρινο κίονα στο εσωτερικό του Ναού - Αρχείο ΙΑΑ 

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΓΛΕΖΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου