ΜΙΝΑ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

ΜΙΝΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Στο βυζαντινό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη θέση «στου Κοράκη» στη Μίνα, έγινε αποτοίχιση του αποσπασματικά σωζόμενου τοιχογραφικού διακόσμου. Το μνημείο, το οποίο είναι κτισμένο κατά το «μεγαλιθικό» σύστημα δομής —δηλαδή με αργούς λίθους, χωρίς χρήση συνδετικού υλικού— παρουσιάζει σοβαρά στατικά και δομικά προβλήματα και η αποκατάστασή του είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατασκευαστικής του ιδιομορφίας. Η εκτεταμένη αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας είχε επιφέρει την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του ζωγραφικού διακόσμου, που χρονολογείται στα τελευταία χρόνια του 13ου αιώνα, ενώ απειλούνταν να καταστρα¬φούν και οι ελάχιστες τοιχογραφίες που είχαν απομείνει. Για το λόγο αυτό κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη αποτοίχισης όλων των τοιχογραφιών με σκοπό τη διάσωσή τους. Οι τοιχογραφίες αποτοιχίσθηκαν, σύμφωνα με εγκεκριμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτη, αφού προηγήθηκαν οι σχετικές προεργασίες και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο συντή¬ρησης της Εφορείας στο Γεράκι, όπου και έγιναν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής τους. Μια από τις τοιχογραφίες αυτές με την παράσταση των Εισοδίων της Θεοτόκου εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Πύργου Πικουλάκη στην Αρεόπολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου