ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ ΓΛΕΖΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 12ου αι.)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΛΕΖΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΔΙΡΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ του 12ου αιωνα
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ (ΓΚΛΕΖΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ