ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

Στα Σκαλτσοτιάνικα (Αφούγγια) ξεχωρίζουμε τις παλιές εκκλησίες του Αγίου Νίκωνα με αγιογράφηση του 13ου αι., του Αγίου Νικολάου στην θέση Κακομάχι (τέλος 13ου αι.), της Παναγίας της Αφούγγιας και τον Αγιο Γεώργιο.
 Τα Σκαλτσοτιάνικα είναι κτισμένα στο βάθος μιας ρεματιάς και η παλαιότερη ονομασία τους ήταν «Αφούγγια Γλήνας». Η λέξη Αφούγγια σημαίνει άφεγγα (α-φέγγια) ή ότι δεν μπορείς ελεύθερα να φύγεις (α-φύγια).
ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ


ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου