ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ (ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


Για το λαγκάδι (ρέμα) του «Αλμυρού» λένε ότι στα παλιά χρόνια η θέση του ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Περνούσε από τις αχλαδιές των «Φιλιπποβαγγελιάνων» συνέχιζε εκεί που κτίσανε τώρα σπίτι οι αδελφοί Κουρεντζή, περνούσε από τον Άγιο Στέφανο (Μποστάνι Αλέξη) και έφθανε στη θάλασσα. Στην περιοχή αυτή δρουν καταλυτικά εκτός από τυχόν σεισμούς και τα νερά της βροχής, όπως έγινε εδώ και πενήντα περίπου χρόνια. Επίσης η περιοχή «Ελιάτες» και «Γεροντοπερίβολου» στην έξω και κάτω Κυπάρισσο, εθεωρείτο γόνιμη, ενώ προ εκατό μόλις χρόνων, εθεωρείτο άγονη. Στην ίδια περιοχή, πριν λίγα χρόνια, βγάναμε λάκκους για να φυτέψουμε ελιές και, όταν προχωρούσαμε 30—40 εκ. βάθος, βρίσκαμε στρογγυλές άσπρες πέτρες (λαλούδες), σαν αυτές που είναι κοντά στη θάλασσα. Ακόμα και τώρα, κατεβαίνοντας από το Δημόσιο δρόμο στο λαγκάδι (ρέμα) του «Αρμυρού» προς τη θάλασσα βλέπομε αριστερά τη τομή του εδάφους να είναι από κοκκινόχωμα και Λαλούδες.
mani.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου