ΤΣΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)


 εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού μας.