ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ)


Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος δεσπόζει στην πλατεία του συνοικισµού Μπλουτσιάνικα Λαγκάδας. Πρόκειται για τετράστυλο σταυροειδή, εγγεγραµµένο ναό µε τρούλλο των µέσων του 14ου αιώνα. Στην απόληξη του δυτικού τοίχου υψώνεται εντυπωσιακό µονόλοβο τοξωτό κωδωνοστάσιο, κτισµένο κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστηµα δοµής µε πλούσιο κεραµοπλαστικό διάκοσµο. Η τοιχοποιία του ναού και η πλαστική διάρθρωση των όψεών του προσφέρουν τη δική τους µαρτυρία για τις εξελίξεις στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Λακωνίας και της Μεσσηνίας κατά τη δέκατη τέταρτη εκατονταετία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενσωµάτωση στην αρχιτεκτονική του µνηµείου εκφυλισµένων γοτθικών στοιχείων ειδικά στον τρόπο διαµόρφωσης των φωτιστικών ανοιγµάτων. Εσωτερικά το µνηµείο είναι κατάγραφο µε τοιχογραφίες του προχωρηµένου 14ου αιώνα, που δυστυχώς καλύπτονται στο µεγαλύτερο µέρος τους από µεταγενέστερα ασβεστοκονιάµατα.οι περισσότερες τοιχογραφίες του. (http://www.elliniko-panorama.gr/articles/84/5,6,14,21,7,25,8,49/dutiki-mani.html)


Ο σταυροειδής ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα είναι 1.000 ετών και ιδρύθηκε ως Άγιος Βλάσιος, ενώ μετονομάσθηκε το 1866 από την οικογένεια των Κτεναβέων που ήταν ιδιοκτήτες της. Έχει τρούλο, καμπαναριό, μαρμάρινο τέμπλο και ωραιότατη τοιχοποιΐα με εντοιχισμένα μάρμαρα και δυο στρώματα αγιογραφιών.
www.mani.org.gr/horia/dlefktrou/laggada/lagada.htm

Στο χωριό Λαγκάδα του Δήμου Λεύκτρου βρίσκεται ο ναός του Σωτήρος. Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο. Σε κάποια σημεία του ναού διατηρούνται τμήματα της αρχικής του φάσης, καθώς και πλίνθινα διακοσμητικά στοιχεία. Στο εσωτερικό σώζονται αποσπασματικά τοιχογραφίες βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής.Το μνημείο ανάγεται στον 14ο αιώνα
( http://www.academia.edu/5266361/BYZANTINE_MONUMENTS_OF_MESSINIA)

ΒΙΝΤΕΟ ΝΑΟΥ   https://www.youtube.com/watch?v=XJcOeB-As_k

Ελένη Μεν. Νικολακέα

Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος (14ου αιώνα) στην πλατεία του συνοικισµού Μπλουτσιάνικα Λαγκάδας. (8/4/2016)
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στην πλατεία της Λαγκάδας υπάρχει μία κρήνη δίπλα στο ναό της Μεταμόρωσης Του Σωτήρος. Είναι στεγασμένη θολωτή κατασκευή με εσωτερικό πλάτος 5.60Μ και ύψος 3.50μ. Αριστερά του θόλου υπάρχει λιθανάγλυφος σταυρός και δεξιά παράσταση κόρης.
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στην πλατεία της Λαγκάδας υπάρχει μία κρήνη δίπλα στο ναό της Μεταμόρωσης Του Σωτήρος. Είναι στεγασμένη θολωτή κατασκευή με εσωτερικό πλάτος 5.60Μ και ύψος 3.50μ. Αριστερά του θόλου υπάρχει λιθανάγλυφος σταυρός και δεξιά παράσταση κόρης.


Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος δεσπόζει στην πλατεία του συνοικισµού Μπλουτσιάνικα Λαγκάδας. Πρόκειται για τετράστυλο σταυροειδή, εγγεγραµµένο ναό µε τρούλλο των µέσων του 14ου αιώνα. Στην απόληξη του δυτικού τοίχου υψώνεται εντυπωσιακό µονόλοβο τοξωτό κωδωνοστάσιο, κτισµένο κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστηµα δοµής µε πλούσιο κεραµοπλαστικό διάκοσµο. Η τοιχοποιία του ναού και η πλαστική διάρθρωση των όψεών του προσφέρουν τη δική τους µαρτυρία για τις εξελίξεις στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Λακωνίας και της Μεσσηνίας κατά τη δέκατη τέταρτη εκατονταετία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενσωµάτωση στην αρχιτεκτονική του µνηµείου εκφυλισµένων γοτθικών στοιχείων ειδικά στον τρόπο διαµόρφωσης των φωτιστικών ανοιγµάτων. Εσωτερικά το µνηµείο είναι κατάγραφο µε τοιχογραφίες του προχωρηµένου 14ου αιώνα, που δυστυχώς καλύπτονται στο µεγαλύτερο µέρος τους από µεταγενέστερα ασβεστοκονιάµατα.οι περισσότερες τοιχογραφίες του.

ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στην πλατεία της Λαγκάδας υπάρχει μία κρήνη δίπλα στο ναό της Μεταμόρωσης Του Σωτήρος. Είναι στεγασμένη θολωτή κατασκευή με εσωτερικό πλάτος 5.60Μ και ύψος 3.50μ. Αριστερά του θόλου υπάρχει λιθανάγλυφος σταυρός και δεξιά παράσταση κόρης.


ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στην πλατεία της Λαγκάδας υπάρχει μία κρήνη δίπλα στο ναό της Μεταμόρωσης Του Σωτήρος. Είναι στεγασμένη θολωτή κατασκευή με εσωτερικό πλάτος 5.60Μ και ύψος 3.50μ. Αριστερά του θόλου υπάρχει λιθανάγλυφος σταυρός και δεξιά παράσταση κόρης.


ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΕΙΚΟΝΟΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΛΙΤΗ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου