ΛΥΓΕΡΕΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)


ΛΥΓΕΡΕΑΣ
Η κεντρική εκκλησία του χωριού, η οποία εορτάζει της Ζωοδόχου Πηγής
ΛΥΓΕΡΕΑΣ

Ζωοδόχος Πηγή.
Ναός πρόσφατα ανακαινισμένος το καθολικό του χωριού. Μονόχωρος, τρουλαίος, έχει, εξωτερικά τη μορφή συμπτυγμένου σταυροειδούς. Η αψίδα είναι εξωτερικά πεντάπλευρη. Πάνω από την πύλη εισόδου στο Ν τοίχο υψώνεται διώροφο κωδωνοστάσιο με δίλοβο άνοιγμα στον πρώτο, μονόλοβο στο δεύτερο όροφο και αετωματική απόληξη, κτισμένο με ισόδομη τοιχοποιία από λαξευτή πέτρα.Αγία Κυριακή.
Πριν ανακαινιστεί
Στους πρόποδες του λόφου του Σκουφομύτη, ερειπωμένος, μονόχωρος, εσωτ. διαστ. 5.50 Χ 3.10 μ., με εξωτερικά ημικυκλική αψίδα και κτιστό τέμπλο, κτισμένος με αργολιθοδομή. Πύλη εισόδου ανοιγόταν στο Ν τοίχο. Στο εσωτερικό του ναού δεν σώζονται ίχνη τοιχογράφησης. Αρχιτεκτονικός τύπος και τοιχοποιία είναι όμοια με το ναό της Κοίμησης πάνω στο λόφο.

ΑΝΩ ΑΣΤΕΡΙ (Πάνω Σόλα) - ΛΥΓΕΡΕΑ

Αγια-Σωτήρα.
Μονόχωρος ναός (εσωτ. διαστ. 15.30 Χ 5.45 μ.), με εξωτερικά ημικυκλική αψίδα, οροφή και στέγη δίρριχτη σκεπασμένη με κεραμίδια, κτισμένος με ακατέργαστες πέτρες και συνδετικό κονίαμα. Πύλες εισόδου ανοίγονται από μία στο Β και Ν τοίχο αντίστοιχα. Μπροστά από τη Ν πύλη υψώνεται τριώροφο κωδωνοστάσιο με δύο λοβούς στον κάθε όροφο και αετωματική απόληξη, κτισμένο με πέτρες λαξευτές• φέρει εγχάρακτη χρονολογία 1870 Μαρτίου 12 .
Τοιχογραφίες.
Η εκκλησία θα ήταν αρχικά κατάγραφη, σήμερα σώζεται μικρό μόνο μέρος του διακόσμου, ενώ ο υπόλοιπος ναός είναι ασβεστωμένος. Μέσα στο ιερό, στην πρόθεση, εικονίζεται η Ακρα Ταπείνωση. Στο κτιστό τέμπλο που φέρει, ξύλινη επίστεψη, οι Απόστολοι στη Μεγάλη Δέηση ζωγραφίζονται, μέσα σε μετάλλια δυτικού τύπου. 0ι εικόνες με το δωδεκάορτο και οι δεσποτικές είναι σύγχρονες φορητές εικόνες. Στα τοιχογραφημένα θωράκια του τέμπλου Η Προσευχή του Χριστού, ο θρήνος Αδάμ και Εύας και η Εξορία των Πρωτοπλάστων είναι χαριτωμένα λαϊκά έργα, ενώ την Αποτομή του Προδρόμου στο επόμενο διάχωρο φιλοτεχνεί άλλος ζωγράφος. Στους μακρούς τοίχους του κυρίως ναού, κοντά στο τέμπλο, σώζονται λίγες μορφές ολόσωμων αγίων με σκηνές από το βίο τους στην ψηλότερη ζώνη. Κοντά στη Β πύλη εισόδου μνημειακή παράσταση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ψυχοπομπό στον κάμπο κάτω δεξιά σε ανοικτό βιβλίο είναι γραμμένα με ανορθογραφίες ανθρώπινα ελαττώματα: υπερήφανος, ασωτία, θυμός κλπ.
()[ παραστάσεις είναι δισδιάστατες, τα πρόσωπα επίπεδα, οι σκηνές όμως έχουν γραφικότητα και οι δευτερεύουσες μορφές φορούν λαϊκές ενδυμασίες. Ό ναός και οι τοιχογραφίες πρέπει να ανάγονται στην ίδια περίοδο με το κωδωνοστάσιο (1870).

ΚΑΤΩ ΑΣΤΕΡΙ (Κάτω Σόλα) – ΛΥΓΕΡΕΑ

Άγιος Νικόλαος.
Κοιμητηριακός ναός, μονόχωρος, εξωτ. διαστ. 9 Χ 4.70 μ., με εξωτερικά ημικυκλική αψίδα, οροφή δίρριχτη με κεραμίδια, κτισμένος με ακατέργαστες πέτρες, συνδετικό κονίαμα και βήσσαλα σε αραιά διαστήματα. Ορθογώνια πύλη εισόδου με περίθυρο από λαξευτούς λίθους ανοίγεται στο Β τοίχο. Στο Ν τοίχο σύγχρονη με το ναό αντηρίδα.
Τοιχογραφίες
Υπάρχουν στο κτιστό τέμπλο με το καθιερωμένο πρόγραμμα και κατά μήκος των πλάγιων τοίχων μέχρι περίπου τα μισά του ναού. Στο Ν τοίχο κοντά στο τέμπλο είναι γραμμένο, πάνω σε άσπρο βάθος με διάκοσμο από άνθη, το έτος 1846 που θα πρέπει να αναφέρεται στην τοιχογράφηση της εκκλησίας. Οι μορφές μικρόσωμες, πλατιές και άκαμπτες, ανήκουν στο χώρο της λαϊκής τέχνης.

ΛΥΓΕΡΕΑΣ
Η κεντρική εκκλησία του χωριού, η οποία εορτάζει της Ζωοδόχου Πηγής

ΛΥΓΕΡΕΑΣ, ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΛΥΓΕΡΕΑΣ, ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΛΥΓΕΡΕΑΣ, ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ο «Αρχάγγελος της Μάνης» στο ναό του Σωτήρα στο Λυγερέα (Άνω Αστέρι)
(φωτο ΓΙΩΡΓ ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου