ΦΟΥΡΝΙΑΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΦΟΥΡΝΙΑΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12ου αιώνα.