ΦΟΥΡΝΙΑΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ)

Μονοκάμαρος ναός του 12ου αιώνα με υπολείμματα βυζαντινών τοιχογραφιών.