ΓΑΙΤΣΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΓΑΙΤΣΕΣ


ΓΑΙΤΣΕΣ, ΧΩΡΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΧΩΡΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΧΩΡΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΑΙΤΣΕΣ, Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑ"Ι"ΤΣΕΣ
Λίγο έξω από τα Μπίλιοβα βρίσκονται η αρχαία εκκλησία του τοπικού κοιμητηρίου από τον 17ο αιώνα και το εκκλησάκι της Παναγίας από τον 18ο αιώνα.

ΓΑ"Ι"ΤΣΕΣ
Λίγο έξω από τα Μπίλιοβα βρίσκονται η αρχαία εκκλησία του τοπικού κοιμητηρίου από τον 17ο αιώνα και το εκκλησάκι της Παναγίας από τον 18ο αιώνα.

ΓΑ"Ι"ΤΣΕΣ
Λίγο έξω από τα Μπίλιοβα βρίσκονται η αρχαία εκκλησία του τοπικού κοιμητηρίου από τον 17ο αιώνα και το εκκλησάκι της Παναγίας από τον 18ο αιώνα.

ΓΑ"Ι"ΤΣΕΣ
Λίγο έξω από τα Μπίλιοβα βρίσκονται η αρχαία εκκλησία του τοπικού κοιμητηρίου από τον 17ο αιώνα και το εκκλησάκι της Παναγίας από τον 18ο αιώνα.

ΓΑΙΤΣΕΣ, Βόρειο, Μπρίντα

ΓΑΙΤΣΕΣ, 

Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος-Τοιχογραφία Βόρειο Μάνης


ΓΑΙΤΣΕΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΜΠΙΛΙΟΒΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΜΠΙΛΙΟΒΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΜΠΙΛΙΟΒΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΜΠΙΛΙΟΒΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΒΟΡΕΙΟ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (φωτο PanosKordalis)

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (φωτο PanosKordalis)


ΓΑΙΤΣΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΓΑΙΤΣΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου