ΛΑΓΙΑ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Βρίσκεται στα περίχωρα της Λάγιας προς την Κοκκάλα σε παλιό νεκροταφείο και μικρό οικισμό μεγαλιθικό. Κοιτάζει ανατολικά τη θάλασσα του Λακωνικού κόλπου. Μονόκλιτη, μονοκάμαρη, σκεπασμένη με μαρμάρες, με πολλά παλαιοχριστιανικά μάρμαρα και ωραία θύρα. Στέρνα σκεπασμένη με κάμαρα και από πάνω πλάκες, βρίσκεται στο δάπεδο του ναού. Είναι κατώδρομα στη θέση "Απέντες" και μετά την αρχή της λαγκαδιάς του Καρπάτορα.
Βιβλιογραφία Δρανδάκης - Κάσσης

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Έξω από το χωριό Λάγια της Προσηλιακής ή Κάτω Μάνης, στο ναό του Αγίου Νικολάου, ως υπέρθυρο της ωραίας Πύλης έχουν τοποθετηθεί πεσσίσκοι με σύμφυτους κιονίσκους.  Στην κατακόρυφη λεπτή ταινία του υπέρθυρου σώζεται το πέρας επιγραφής με τη χρονολογία ΙΝΔ ΔΔ΄ΕΤΟΣ ΣΤΧΚΘ. Το έτος 6629 ισοδυναμεί με το 1121.  Σύμφωνα με πληροφορίες το υπέρθυρο έχει κλαπεί.
ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Έξω από το χωριό Λάγια της Προσηλιακής ή Κάτω Μάνης, στο ναό του Αγίου Νικολάου, ως υπέρθυρο της ωραίας Πύλης έχουν τοποθετηθεί πεσσίσκοι με σύμφυτους κιονίσκους.  Στην κατακόρυφη λεπτή ταινία του υπέρθυρου σώζεται το πέρας επιγραφής με τη χρονολογία ΙΝΔ ΔΔ΄ΕΤΟΣ ΣΤΧΚΘ. Το έτος 6629 ισοδυναμεί με το 1121.  Σύμφωνα με πληροφορίες το υπέρθυρο έχει κλαπεί.
ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Έξω από το χωριό Λάγια της Προσηλιακής ή Κάτω Μάνης, στο ναό του Αγίου Νικολάου, ως υπέρθυρο της ωραίας Πύλης έχουν τοποθετηθεί πεσσίσκοι με σύμφυτους κιονίσκους.  Στην κατακόρυφη λεπτή ταινία του υπέρθυρου σώζεται το πέρας επιγραφής με τη χρονολογία ΙΝΔ ΔΔ΄ΕΤΟΣ ΣΤΧΚΘ. Το έτος 6629 ισοδυναμεί με το 1121.  Σύμφωνα με πληροφορίες το υπέρθυρο έχει κλαπεί.
ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 
ΛΑΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου