ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΛΑΚΩΝ. (ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΓΑΣ)



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΣΤΡΑΤΗΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΜΥΝΟΥΣ (φωτο Panagiotaros Politistikos Syllogos Panagiotaros)