ΜΠΡΙΚΙ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι της Μάνης είναι εκκλησία μονόχωρη με τρούλο του 14ου αιώνα.


ΒΙΝΤΕΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=pHkEVjyyPW4

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου, του 14ου αι., στο Μπρίκι


Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι της Μάνης είναι εκκλησία μονόχωρη με τρούλο του 14ου αιώνα.


Η Κοίμηση του Αγ.Νικολάου στον Αγ.Νικόλαο στο Μπρίκι


Απόστολοι του Ν. ημιχορίου της Ανάληψης, στον Αγ.Νικόλαο στο Μπρίκι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΟΥ Β ΗΜΙΧΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ
ΕΦΙΠΠΟΣ ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ