ΒΕΡΓΑ (ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μονοκάμαρος ενοριακος ναός (11.25 Χ 5.25μ) στην κεντρική πλατεία του χωριού. Επιγραφή εντοιχισμένη στη δυτική πρόσοψη αναφέρει τη χρονολογία 1842. Αξιόλογο το ξυλόγλυπτο τέμπλο που διατηρεί ακέραιη την επίστεψη με το σταυρό, τα λυπηρά, δράκοντες, αμφορεις και καλάθια με άνθη. Τα τύμπανα των τόξων καλυπτουν παραστάσεις Χερουβείμ.
Το τέμπλο της Άνω Βέργας ακολουθεί πιστά τη διάταξη το είδος και την τεχνική του διακόσμου, τον τύπο που απαντά και σε άλλους ναούς όπως τους Αγίους Θεοδώρους του Κάμπου Αβίας και την Κοίμηση της Θεοτόκου στο Σταυροπήγιο.
Η αξιολογότερη εικόνα στο ναό (0.88 Χ 0.60μ) παριστάνει φτερωτό τον Ιωάννη Πρόδρομο σε μετωπική στάση, εικονίζεται μέχρι τα γόνατα, κρατάει σταυρό στο αριστερό και ευλογει με το δεξί χέρι.
Σύμφωνα με μαρτυρία των κατοίκων στα νότια του ναού υπήρχε νεκροταφείο και εκκλησία και σώζεται τμήμα τοίχου και δύο παραστάδες.Η κεντρική πλατεία της Άνω Βέργας με τους αιωνόβιους πλάτανους που επισκιάζουν την Εκκλησία των Εισοδείων της Θεοτόκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου