ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ (ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ)

ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος

O ναός βρίσκεται στα νότια του οικισμού των Κορογονιάνικων πάνω σε έναν λόφο που μέχρι το 1935 περίπου χρησίμευε σαν νεκροταφείο.

Πρόκεται για έναν από τους παλιότερους βυζαντινούς ναούς της Μάνης (εσωτ. Διαστ. 8.55 Χ 3 μ.)    

Οπως φαίνεται και στις φωτογραφιες η επικάλυψη της καμάρας του Ναού και της κόγχης του Ιερού, που πρέπει να ήταν κατασκευασμένη από σχιστόπλακες (τίκλες) έχει αφαιρεθεί, ενώ τμήμα της του δυτικού τοίχου έχει καταπέσει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εισροή των υδάτων στο εσωτερικό του κτίσματος,γεγονός που προκαλεί καταστροφή του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών.


 Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία.
 (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του έτους 1978, Ν.Β.ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.ΔΩΡΗ, Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ, Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, : Έρευνα στη Μάνη»
Οπως φαίνεται και στις φωτογραφιες η επικάλυψη της καμάρας του Ναού και της κόγχης του Ιερού, που πρέπει να ήταν κατασκευασμένη από σχιστόπλακες (τίκλες) έχει αφαιρεθεί, ενώ τμήμα της του δυτικού τοίχου έχει καταπέσει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εισροή των υδάτων στο εσωτερικό του κτίσματος,γεγονός που προκαλεί καταστροφή του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών.


Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία.


ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ (ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ)

ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
(εσωτ. Διαστ. 8.55 Χ 3 μ.) στα νότια του οικισμού Κορογονιάνικα, επάνω σε λόφο ο οποίος χρησίμευε ως νεκροταφείο έως το 1935 περίπου. Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του έτους 1978, Ν.Β.ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.ΔΩΡΗ, Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ, Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, : Έρευνα στη Μάνη»
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
(εσωτ. Διαστ. 8.55 Χ 3 μ.) στα νότια του οικισμού Κορογονιάνικα, επάνω σε λόφο ο οποίος χρησίμευε ως νεκροταφείο έως το 1935 περίπου. Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του έτους 1978, Ν.Β.ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.ΔΩΡΗ, Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ, Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, : Έρευνα στη Μάνη»
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, Άγιος Φίλιππος
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, τάφος δίπλα στο ναό.
Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του έτους 1978, Ν.Β.ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.ΔΩΡΗ, Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ, Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, : Έρευνα στη Μάνη»
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, τάφος δίπλα στο ναό.
Πολλοί από τους γύρω τάφους είναι υπόγειοι και άλλο υπέργειοι ορθογωνίου σχήματος, κτιστοί , καμαροσκέπαστοι. Η εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά των ναών που είναι κτισμένο με «μεγαλιθική» τοιχοποιία. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του έτους 1978, Ν.Β.ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.ΔΩΡΗ, Σ.ΚΑΛΟΠΙΣΗ, Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, : Έρευνα στη Μάνη»
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
O ναός βρίσκεται στα νότια του οικισμού των Κορογονιάνικων πάων σε έναν λόφο που μέχρι το 1935 περίπου χρησίμευε σαν νεκροταφείο.
Πρόκεται για έναν από τους παλιότερους βυζαντινούς ναούς της Μάνης.
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Οπως φαίνεται και στις φωτογραφιες η επικάλυψη της καμάρας του Ναού και της κόγχης του Ιερού, που πρέπει να ήταν κατασκευασμένη από σχιστόπλακες (τίκλες) έχει αφαιρεθεί, ενώ τμήμα της του δυτικού τοίχου έχει καταπέσει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εισροή των υδάτων στο εσωτερικό του κτίσματος,γεγονός που προκαλεί καταστροφή του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών.
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Τοιχογραφίες κατεστραμμένες από την υγρασία
ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ, ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Οπως φαίνεται και στις φωτογραφιες η επικάλυψη της καμάρας του Ναού και της κόγχης του Ιερού, που πρέπει να ήταν κατασκευασμένη από σχιστόπλακες (τίκλες) έχει αφαιρεθεί, ενώ τμήμα της του δυτικού τοίχου έχει καταπέσει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εισροή των υδάτων στο εσωτερικό του κτίσματος,γεγονός που προκαλεί καταστροφή του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών.
Η ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΟ

1 σχόλιο:

  1. Ο Άγιος Φίλιππος έχει μετατραπεί σε στάβλο. Επίσκεψη τον Ιούλιο του 2020.

    ΑπάντησηΔιαγραφή