ΝΙΚΑΝΔΡΕΙΟ, (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΝΙΚΑΝΔΡΕΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νικάνδρι, που είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος και έχει μεταγενέστερο, πιθανόν του 19ου αιώνα, νάρθηκα στα δυτικά, αποκαλύφθηκαν κάτω από τα νεότερα ασβεστοκονιάματα τοιχογραφίες καλής τέχνης, του 14ου-15οι πιθανόν αιώνα, οι οποίες και συντηρήθηκαν. Στην καμάρα του κυρίως ναού εικονίζονται μέσα σε πίνακες σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Παναγίας, στη στενή ζώνη που σχηματίζεται στους πλάγιους τοίχους παριστάνονται προτομές αγίων σε στηθάρια και στην κατώτερη ζώνη έφιπποι στρατιωτικοί άγιοι. Οι τοιχογραφίες αυτές είναι έργα με καλλιτεχνική αξία, τα οποία αποτελούν σημαντική μαρτυρία για το επίπεδο της τέχνης της Μάνης κατά τους τελευταίους παλαιολόγειους χρόνους. Στην αψίδα του ιερού Βήματος υπήρχε και β' στρώμα ζωγραφικής του 19ου αιώνα με τις παραστάσεις της Πλατυτέρας και των συλλειτουργούντων ιεραρχών, το οποίο αποτοιχίσθηκε με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να αναδειχθεί ο αρχικός ζωγραφικός διάκοσμος του μνημείου. Αποκαλύφθηκε το βυζαντινό στρώμα με τις αντίστοιχες παραστάσεις, το οποίο και συντηρήθηκε. Οι αποτοιχισμένες τοιχογραφίες μεταφέρθηκαν στο εργαστήρι συντήρησης της Εφορείας στο Γεράκι, όπου δέχθηκαν τις κατάλληλες επεμβάσεις, ώστε μελλοντικά να τοποθετηθούν στο νάρθηκα του ναού.


Ο Αγιος Γεώργιος στο Νικάνδρειο έχει μεγαλιθική βάση, με καμπαναριό νεότερο. Η εκκλησία είναι ανακαινισμένη και βρίσκεται κατώδρομα στην είσοδο του Νικανδρείου. Πιθανότατα στη θέση αρχαίου ναού με αρκετά μάρμαρα παλαιά, εντοιχισμένα και ίσως της βάσης του μεγαλιθικού κτιρίου.
(πηγή : ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ , Κυριάκος Κάσσης.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου