ΜΕΖΑΠΟΣ (ΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Ανάληψη στο Μέζαπο, πάνω από το λιμανάκι της Κουρκούς