ΘΑΛΑΜΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)


ΘΑΛΑΜΕΣ, ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(φωτο Nelli Gl από : Εικόνες από την Μάνη που αγαπάμε!)

Θαλάμες


Θαλάμες
Θαλάμες

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, Θαλάμες
Χαρακτηρισμένος ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50μέτρα γύρω από αυτόν. Πρόκειται για μονόχωρο, θολοσκέπαστο ναό, με ημιεξαγωνική εξωτερικά κόγχη και δίρριχτη στέγη. Είναι κατάγραφος με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες λαϊκής τεχνοτροπίας. Επάνω από τη θύρα, στο δυτικό τοίχο υπάρχει οκτάστιχη κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρει τη χρονολογία 1699.

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, Θαλάμες
Χαρακτηρισμένος ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50μέτρα γύρω από αυτόν. Πρόκειται για μονόχωρο, θολοσκέπαστο ναό, με ημιεξαγωνική εξωτερικά κόγχη και δίρριχτη στέγη. Είναι κατάγραφος με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες λαϊκής τεχνοτροπίας. Επάνω από τη θύρα, στο δυτικό τοίχο υπάρχει οκτάστιχη κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρει τη χρονολογία 1699.

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, Θαλάμες
Χαρακτηρισμένος ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 50μέτρα γύρω από αυτόν. Πρόκειται για μονόχωρο, θολοσκέπαστο ναό, με ημιεξαγωνική εξωτερικά κόγχη και δίρριχτη στέγη. Είναι κατάγραφος με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες λαϊκής τεχνοτροπίας. Επάνω από τη θύρα, στο δυτικό τοίχο υπάρχει οκτάστιχη κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρει τη χρονολογία 1699.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου