ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ, ΓΥΘΕΙΟ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

Σκυφιάνικα: Μικρός ορεινός οικισμός κτισμένος σε ρεματιά (υψ. 540μ) 2Km από το Σιδηρόκαστρο.
Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου


Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

Ναός : Γενέθλιον της Θεοτόκου

ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ Ναος του Αγίου Αθανασίου, που είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης του έτους 1762.

ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ Ναος του Αγίου Αθανασίου, που είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης του έτους 1762.
ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ Η Παναγια στο Ιερό του ναού του Αγίου Αθανασίου, που είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης του έτους 1762.

ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ Ναος του Αγίου Αθανασίου, που είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης του έτους 1762.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου