ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Σε μια ορεινή πτυχή της Μεσσηνιακής Μάνης, σε υψόμετρο 560 μ. από τη θάλασσα, βρίσκεται κρυμμένη η Μεγάλη Καστανιά. Διπλωμένη κυριολεκτικά μέσα στα βουνά, χωρίς αμαξιτό δρόμο μέχρι τελευταία, και αθέατη ακόμα και από πολύ κοντά
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι κτισμένος στην είσοδο του οικισμού της Καστάνιας.
Οι τοιχογραφίες του ανήκουν σε ένα ενιαίο στρώμα και χρονολογούνται από τα μέσα του 13ου αιώνα.
Το μνημείο σύμφωνα με επιγραφή κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε με έξοδα όλων των κατοίκων του χωριού, προκρίτων και του κοινού λαού.
Ο ναΐσκος είναι σταυρεπίστεγος με τρούλλο και έχει εμβαδόν μόλις 4.85 Χ 3.90.8 Ο τρούλλος του είναι κυλινδρικός και η αψίδα του τρίπλευρη
Στο εσωτερικό της εκκλησίας το ζωγραφικό σύνολο σώζεται αρκετά καλά. Το βλέμμα του επισκέπτη πέφτει αμέσως πάνω στην Παναγία της αψίδας, που είναι ωραιότατη
(Φανής Δροσογιάννη)
ΒΙΝΤΕΟ ΝΑΟΥ www.youtube.com/watch?v=Ctf83tSuJts


ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
St. John the Baptist in the village of Kastania

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος
Σε μια ορεινή πτυχή της Μεσσηνιακής Μάνης, σε υψόμετρο 560 μ. από τη θάλασσα, βρίσκεται κρυμμένη η Μεγάλη Καστανιά. Διπλωμένη κυριολεκτικά μέσα στα βουνά, χωρίς αμαξιτό δρόμο μέχρι τελευταία, και αθέατη ακόμα και από πολύ κοντά
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι κτισμένος στην είσοδο του οικισμού της Καστάνιας.
Οι τοιχογραφίες του ανήκουν σε ένα ενιαίο στρώμα και χρονολογούνται από τα μέσα του 13ου αιώνα.
Το μνημείο σύμφωνα με επιγραφή κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε με έξοδα όλων των κατοίκων του χωριού, προκρίτων και του κοινού λαού.
Ο ναΐσκος είναι σταυρεπίστεγος με τρούλλο και έχει εμβαδόν μόλις 4.85 Χ 3.90.8 Ο τρούλλος του είναι κυλινδρικός και η αψίδα του τρίπλευρη
Στο εσωτερικό της εκκλησίας το ζωγραφικό σύνολο σώζεται αρκετά καλά. Το βλέμμα του επισκέπτη πέφτει αμέσως πάνω στην Παναγία της αψίδας, που είναι ωραιότατη
(Φανής Δροσογιάννη)

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου