ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ


Άγιος Αθανάσιος

ΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, τοιχογραφία στην Παναγία Σπείρας


 Ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας ή Μέγας Αθανάσιος ή Άγιος Αθανάσιος (περ. 298 – 2 Μαΐου 373) ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Τιμάται ως άγιος τόσο από την Ανατολική Ορθόδοξη όσο και από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις Πατέρες της Ανατολικής εκκλησίας που φέρουν τον τίτλο «Μέγας» μαζί με τούς Βασίλειο, Φώτιο, και Λέοντα, και ένας από τους 33 Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Από πολύ νέος έδειξε την πνευματική κλίση του. Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολούθησε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, στη Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί αναδείχθηκε πρωτεργάτης στην καταδίκη της διδασκαλίας του Αρείου που χαρακτηρίστηκε αιρετική. Το 328 και σε ηλικία 33 ετών εξελέγη πατριάρχης Αλεξανδρείας.


ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΜΑΡΑ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΜΑΡΑ
 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΜΑΡΑ


 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΝΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΝΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑ ΑΛΤΟΜΙΡΑ