ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ. Ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη, μονοκάμαρος ναός 8.20 Χ 3.16, κατάγραφος

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ. Ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη, μονοκάμαρος ναός 8.20 Χ 3.16, κατάγραφος

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη,

μονοκάμαρος ναός 8.20 Χ 3.16, κατάγραφος

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.


Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με κτιστό τέμπλο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη.
Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας
Δροσοπηγή (ή Τσεροβά)
Αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου