ΣΤΑΥΡΙ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ