ΒΑΘΕΙΑ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ)

Μονόχωρος καμαροσκέπαστος τρουλλαίος ναός, εσωτ. διαστάσεων 11.18 Χ 4.44μ. Ο τρούλλος κατασκευάστηκε πρόσφατα. Ο ναός θα πρέπει να αναχθεί στο τέλος του 19ου αιώνα. Σώζονται δύο εικόνες : 
α) ο Χριστός με υπογραφή Παύλος Παπαδόπουλος έγραψεν εις Αθήνας και χρονολογία 1878 και 
β) ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος της ίδιας περίπου εποχής.
(πηγη ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΗ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ)


  
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
O ναός είναι μεταβυζαντινών χρόνων, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με μεταγενέστερο κυλινδρικό τρούλλο και ενσωματωμένο μονόλοβο κωδωνοστάσιο, πάνω από την πόρτα της N. Πλευράς.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ 
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου