ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ (ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ)

O AΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΗ "ΣΟΥΛΙΑ" (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΜΠΕΛΕΓΚΡΙΝΑ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ)


Στον Πύργο Διρού, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Μάνης, πάνω από τον συνοικισμό Γλέζου, βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Πέτρου.
Η εκκλησία χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα και ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Κατά το α΄ μισό του 13ου αιώνα επισκευάσθηκε το ανώτερο τμήμα του ναού, ενώ το καμπαναριό που υψώνεται στη δυτική του πλευρά είναι μεταγενέστερο. Οι τοίχοι του στο κατώτερο μέρος τους είναι κτισμένοι με πέτρες και μαρμάρινους λίθους, ενώ στο ανώτερο ακολουθείται το συνηθισμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποίας.
Στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται σπαράγματα τοιχογραφιών, οι οποίες ανήκουν σε δύο διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Οι παλαιότερες ανάγονται μετά τα μέσα του 13ου αιώνα. Ανάμεσά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκηνή της Εις Άδου Καθόδου, όπου γύρω από τη μορφή του Χριστού αντί για δόξα εικονίζονται πύρινες ταινίες που ανεμίζουν, στοιχείο που θωρείται δυτική επίδραση. Το δεύτερο στρώμα χρονολογείται στη μεταβυζαντινή περίοδο. Το σημερινό τέμπλο είναι κτιστό και σε αυτό έχουν ενσωματωθεί γλυπτά του αρχικού τέμπλου, που ήταν μαρμάρινο.
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
------------------------------------------------------------
Βυζαντινή με τρούλο. Ο Megaw (1932) τη συνδέει αρχιτεκτονικά με τον Αη Στράτηγο Μπoυλαριών και το Σωτήρα στην Γαρδενίτσα. Είναι χτισμένη το 1025. Λείψανα από τοιχογραφίες σώζονται, πιθανό δύο στρωμάτων (ίσως του 14ου αιώνα το νεότερο). Δίπλα του υπάρχουν παλαιομανιάτικα ερείπια οικισμού που λέγεται Μπελεγκρίνα. 


ΠΗΓΗ  : Ανθη της Πέτρας/Κυριάκου Κάσση.


ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Άποψη του ιερού βήματος και του τέμπλου του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Άποψη του ιερού βήματος και του τέμπλου του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ  - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Γενική άποψη της οροφής και του τρουλου του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Η δυτική όψη και είσοδος  του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Τα εναπομείναντα τμήματα των τοιχογραφιών στην οροφή του ναού - Αρχείο ΙΑΑ - © Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου