ΚΑΦΙΟΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ)

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Οἰκοδομήθηκε καὶ τοιχογραφήθηκε για πρώτη φορὰ τὸ 1144/1145. Τῇ διαπλαση τῶν ὄψεων χαρακτηρίζει λιτότητα μὲ μοναδικὸ διακοσμητικὸ στοιχεῖο τὸ πεταλόμορφο τόξο τῆς νοτίας εἰσόδου. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1263-1270, μὲ δαπάνες τοῦ ἀρχιερέως Βελιγοστὴς Γεωργίου, ὁ ναὸς διακοσμήθηκε ἐκ νέου μὲ τοιχογραφίες, ποὺ ἀπηχούν τις προοδευτικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς τούς.
Mεταξύ των ετών 1263 – 1270 με δαπάνες του αρχιερέως Βελιγοστής Γεωργίου, ο ναός διακοσμήθηκε εκ νέου με τοιχογραφίες που απηχούν τις τάσεις της εποχής τους

Στον πρωτοποριακό για τη Μάνη ζωγραφικό διάκοσμο του ναού των Αγίων Θεοδώρων στην Καφιόνα, ο οποίος εισάγει στην περιοχή τη λεγόμενη «ογκηρή» τεχνοτροπία και χρονολογείται από επιγραφές στα 1144/45 και μεταξύ των ετών 1263 και 1271 , έγιναν πρόσφατα ευρείας έκτασης εργασίες συντήρησης, καθώς και αισθητική αποκατά­σταση της ζωγραφικής επιφάνειας , σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας, με χρημα­τοδότηση από το Γ' Κ.Π.Σ.. http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/seightseeing/archaeological-work.html
ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=GfcYN3U0ND8


ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΟΥΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΚΑΦΙΟΝΑΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Mεταξύ των ετών 1263 – 1270 με δαπάνες του αρχιερέως Βελιγοστής Γεωργίου, ο ναός διακοσμήθηκε εκ νέου με τοιχογραφίες που απηχούν τις τάσεις της εποχής τους


ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Mεταξύ των ετών 1263 – 1270 με δαπάνες του αρχιερέως Βελιγοστής Γεωργίου, ο ναός διακοσμήθηκε εκ νέου με τοιχογραφίες που απηχούν τις τάσεις της εποχής τους,
Τοιχογραφία : Οι Εβραίοι της Βαϊφόρου και ο Χριστός της Καθόδου στον Άδη (1263-64 μΧ)

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ
Mεταξύ των ετών 1263 – 1270 με δαπάνες του αρχιερέως Βελιγοστής Γεωργίου, ο ναός διακοσμήθηκε εκ νέου με τοιχογραφίες που απηχούν τις τάσεις της εποχής τους

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οἰκοδομήθηκε καὶ τοιχογραφήθηκε για πρώτη φορὰ τὸ 1144/1145. Τῇ διαπλαση τῶν ὄψεων χαρακτηρίζει λιτότητα μὲ μοναδικὸ διακοσμητικὸ στοιχεῖο τὸ πεταλόμορφο τόξο τῆς νοτίας εἰσόδου.

ΚΑΦΙΟΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οἰκοδομήθηκε καὶ τοιχογραφήθηκε για πρώτη φορὰ τὸ 1144/1145

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΦΙΟΝΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΡΥΠΤΗ Η ΣΤΕΡΝΑ


ΚΑΦΙΟΝΑ, Αγιοι Θεόδωροι, Λεπτομέρειες της Βαιφόρου και της καθόδου στον Άδη

ΚΑΦΙΟΝΑ, Αγιοι Θεόδωροι, Ο Χρυσόστομος συλλειτουργών στη σκηνή του Μελισμού και ο Αρχάγγελος Ουριήλ

ΚΑΦΙΟΝΑ, Αγιοι Θεόδωροι, Πεντηκοστή, Απόστολοι

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΦΙΟΝΑΣ

Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΚΑΦΙΟΝΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου