ΚΑΦΙΟΝΑ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ)
Μέσα στο χωριό Καφιόνα σώζεται ο μονοκάμαρσς ναός του Αγίου Βασιλείου κτισμένος με συλλεκτικές πέτρες. Σήμερα ο ναός εμφανίζεται δίκλιτος γιατι κατά την βυζαντινή εποχή προστέθηκε από το Νότο, μονοκάμαρο παρεκκλήσι, ξερολίθινο, αφιερωμένο σύμφωνα με πληροφοριες ντόπιων στον Αγιο Ιωάνννη, διαστάσεων 6.52 Χ 2.10μ. Οτι κτίστηκε αργότερα του Αγιου Βασιλείου φαίνεται καθαρά από την Α του πλευρά που εφάπτεται στη ΝΑ γωνία του Αγίου Βασιλείου.
Χρονολόγηση του Αγίου Ιωάννη στα 1300μΧ.
 


ΚΑΦΙΟΝΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΦΙΟΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Η ΒΛΑΧΕΡΝΙΤΙΣΣΑ) MONOKAMAΡΟΣ MEΓΑΛΙΘΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ 1300μΧ

ΚΑΦΙΟΝΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΚΑΦΙΟΝΑ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέσα στο χωριό Καφιόνα σώζεται ο μονοκάμαρσς ναός του Αγίου Βασιλείου κτισμένος με συλλεκτικές πέτρες. Σήμερα ο ναός εμφανίζεται δίκλιτος γιατι κατά την βυζαντινή εποχή προστέθηκε από το Νότο, μονοκάμαρο παρεκκλήσι, ξερολίθινο, αφιερωμένο σύμφωνα με πληροφοριες ντόπιων στον Αγιο Ιωάνννη, διαστάσεων 6.52 Χ 2.10μ. Οτι κτίστηκε αργότερα του Αγιου Βασιλείου φαίνεται καθαρά από την Α του πλευρά που εφάπτεται στη ΝΑ γωνία του Αγίου Βασιλείου.
Χρονολόγηση του Αγίου Ιωάννη στα 1300μΧ.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΑΦΙΟΝΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΦΙΟΝΑ (παρεκκλησι του Αγίου Βασιλείου)
Μέσα στο χωριό Καφιόνα σώζεται ο μονοκάμαρσς ναός του Αγίου Βασιλείου κτισμένος με συλλεκτικές πέτρες. Σήμερα ο ναός εμφανίζεται δίκλιτος γιατι κατά την βυζαντινή εποχή προστέθηκε από το Νότο, μονοκάμαρο παρεκκλήσι, ξερολίθινο, αφιερωμένο σύμφωνα με πληροφοριες ντόπιων στον Αγιο Ιωάννη, διαστάσεων 6.52 Χ 2.10μ. Οτι κτίστηκε αργότερα του Αγιου Βασιλείου φαίνεται καθαρά από την Α του πλευρά που εφάπτεται στη ΝΑ γωνία του Αγίου Βασιλείου.
Χρονολόγηση του Αγίου Ιωάννη στα 1300μΧ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΦΙΟΝΑ (παρεκκλησι του Αγίου Βασιλείου)
Μέσα στο χωριό Καφιόνα σώζεται ο μονοκάμαρσς ναός του Αγίου Βασιλείου κτισμένος με συλλεκτικές πέτρες. Σήμερα ο ναός εμφανίζεται δίκλιτος γιατι κατά την βυζαντινή εποχή προστέθηκε από το Νότο, μονοκάμαρο παρεκκλήσι, ξερολίθινο, αφιερωμένο σύμφωνα με πληροφοριες ντόπιων στον Αγιο Ιωάνννη, διαστάσεων 6.52 Χ 2.10μ. Οτι κτίστηκε αργότερα του Αγιου Βασιλείου φαίνεται καθαρά από την Α του πλευρά που εφάπτεται στη ΝΑ γωνία του Αγίου Βασιλείου.
Χρονολόγηση του Αγίου Ιωάννη στα 1300μΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου