ΣΤΟΥΠΑ (ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΛΑΙΑ)

video

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
H AΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑΣΤΟΥΠΑ, Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΟΥΠΑ
ΣΤΟΥΠΑ