ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έξω από το χωριό των Κάτω Μπουλαριών υπάρχει ναός δίκογχος μονοκάμαρος (διαστάσεων 8.30χ3.53 μ.). Ο Ναός είναι κτισμένος με τεφρούς αργούς λίθους και πηλό και η θύρα είναι χαμηλή ορθογώνια και ανοίγεται στην δυτική πλευρά. Ο Ναός διασώζει φθαρμένες τοιχογραφίες στις οποίες δεν έχουν γίνει εργασίες στερέωσης και καθαρισμού. Η σημερινή κατάσταση των τοιχογραφιών δεν επιτρέπουν την ακριβής χρονολόγηση του Ναού, πιθανή ένταξη του στα τέλη του 13ου αιώνα ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στο μέτωπο της ψευδοπαραστάδας μεταξύ του μεσαίου και του Δ τυφλού τόξου του Ν τοίχου ο Άγιος Βασίλειος.
(Βυζαντινές Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου