ΠΑΓΚΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ)

Βυζαντινός ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νεκροταφείο του χωριού Παγκιά.