ΠΕΤΡΙΝΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ Louis Mantas Petrina 2013

ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Εγκαίνια εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Β τάξης στην Πετρίνα Ανατ. Μάνης (φωτο : Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας)

ΠΕΤΡΙΝΑ
Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας
Stephanie Patrian Cardilli

Γάμος στην ΠΕΤΡΙΝΑ, Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ κ ΠΑΥΛΟΥ στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας. Η εκκλησία χτίσθηκε το 1900 και έχει ένα καλαίσθητο πέτρινο καμπαναριό. Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάσθηκε το 1951, δωρεά ομογενούς. Εικονίζεται δεξιά ο Ανδρεάκος Δημήτριος (Μελετάκος) και αριστερά ο Δημήτριος (Μήτσος) Τσαμασίρος.
(φωτο Arna Sparti Laconia)

ΠΕΤΡΙΝΑ
Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας. Η εκκλησία χτίσθηκε το 1900 και έχει ένα καλαίσθητο πέτρινο καμπαναριό. Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάσθηκε το 1951,δωρεά ομογενούς. Στις 29/6 γίνεται πανηγύρι.


ΠΕΤΡΙΝΑ
Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας. Η εκκλησία χτίσθηκε το 1900 και έχει ένα καλαίσθητο πέτρινο καμπαναριό. Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάσθηκε το 1951,δωρεά ομογενούς. Στις 29/6 γίνεται πανηγύρι.


ΠΕΤΡΙΝΑ
Η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην μεγάλη πλατεία της Πετρίνας. Η εκκλησία χτίσθηκε το 1900 και έχει ένα καλαίσθητο πέτρινο καμπαναριό. Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάσθηκε το 1951,δωρεά ομογενούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου