ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΚΑΛΟΥ, (ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ)


ΚΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΚΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΚΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΚΑΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ