ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ)


ΚΕΛΕΦΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ. Μονόχωρος ναός 12,58  Χ 4μ μέσα στο χωριό με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα. Ο θόλος του έχει καταπέσει όπως και το καμπαναριό της δυτικής πλευράς. Τρεις φάσεις αγιογράφησης. Ο Αββάς Σισώης, θέμα αγαπητό στα κτίσματα του 16ου και 17ου αιώνα, δεν υπάρχει σε κανένα αλλο μνημείο στο χώρο του ιερού. Ο άγιος είχε τη δυνατότητα της ανάσταστης των νεκρών.

ΚΕΛΕΦΑ, ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
ΚΕΛΕΦΑ, ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ), τοιχογραφία Αγίου Σισώη με το νεκρό Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αββάς Σισώης, θέμα αγαπητό στα κτίσματα του 16ου και 17ου αιώνα, δεν υπάρχει σε κανένα αλλο μνημείο στο χώρο του ιερού. Ο άγιος είχε τη δυνατότητα της ανάσταστης των νεκρών.

ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ), τοιχογραφία Αγίου Σισώη

ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ), τοιχογραφία Αγίου Σισώη με το νεκρό Μέγα Αλέξανδρο

ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ)

ΚΕΛΕΦΑ (ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑ), τοιχογραφία Αγίου Σισώη με το νεκρό Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αββάς Σισώης, θέμα αγαπητό στα κτίσματα του 16ου και 17ου αιώνα, δεν υπάρχει σε κανένα αλλο μνημείο στο χώρο του ιερού. Ο άγιος είχε τη δυνατότητα της ανάσταστης των νεκρών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου