ΚΟΚΚΑΛΑ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ)

KOKKAΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ποταμίτης είναι μια μικρή μονοκάμαρη εκκληαία κατά το ήμιση μέσα σε βράχο στην όχθη ξεροχείμαρου βόρεια από το χωριό της Κοκκάλας στην Προσηλιακή Μάνη. Η μετάβαση στην τοποθεσία είναι αρκετά δύσκοληγ, τμήμα του μονοπατιού σε κάποιο σημείο είναι η ίδια η κοίτη του ξεροχείμαρου. Στη βραχώδη πλαγιά ανατολικά στην όχθη του ρέμματος υπάρχει πολύ παλαιός (σύγχρονος του ναού) μικρός οικισμός που διατηρεί το όνομα Αγ.Ιωάννης. Διακρίνονται μερικά ερειπωμένα μεγαλιθικά σπίτια και κινστέρνες και δύο μικροί ναίσκοι, ο ένας των οποίων είναι ο Ποταμίτης. Στο ναό έχουν βρεθεί εγχάρακτες επιγραφές (11ος αι;( που εν μέρει διαβάζονται εύκολα και μοιάζουν σαν να περιέχουν κρυπτογραφήματα.
http://www.academia.edu/14068656/Byzantine_Maniat_Epigraphy_13th_-_14th_c

KOKKAΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ποταμίτης είναι μια μικρή μονοκάμαρη εκκληαία κατά το ήμιση μέσα σε βράχο στην όχθη ξεροχείμαρου βόρεια από το χωριό της Κοκκάλας στην Προσηλιακή Μάνη. Η μετάβαση στην τοποθεσία είναι αρκετά δύσκοληγ, τμήμα του μονοπατιού σε κάποιο σημείο είναι η ίδια η κοίτη του ξεροχείμαρου. Στη βραχώδη πλαγιά ανατολικά στην όχθη του ρέμματος υπάρχει πολύ παλαιός (σύγχρονος του ναού) μικρός οικισμός που διατηρεί το όνομα Αγ.Ιωάννης. Διακρίνονται μερικά ερειπωμένα μεγαλιθικά σπίτια και κινστέρνες και δύο μικροί ναίσκοι, ο ένας των οποίων είναι ο Ποταμίτης. Στο ναό έχουν βρεθεί εγχάρακτες επιγραφές (11ος αι;( που εν μέρει διαβάζονται εύκολα και μοιάζουν σαν να περιέχουν κρυπτογραφήματα.
http://www.academia.edu/14068656/Byzantine_Maniat_Epigraphy_13th_-_14th_c


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου