ΒΑΜΒΑΚΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)Τεμάχιον γείσου τοποθετημένον ως ανώφλιον της πύλης του κτιστού τέμπλου του Αγίου Ηλία στον Γκρεμόν της κοινότητας Μπάμπακα παρά την Παλιόχωραν. Ο ναϊσκος διαστάσεων με την αψίδα 8,86 Χ 2,15μ είναι μονοκάμαρος, ηρειπωμένος. Ίχνη τοιχογραφιών εναπομένουν εις το εσωτερικόν. Η αψίς είναι μεγάλη πεταλόμορφου τομής και οι κατακόρυφοι τοίχοι της εκκλησίας χονδροί. (πηγη ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΗ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ)
Στην Άκια (ή Νάκια) μεταξύ Παλαιοχώρας και Βάμβακας, βρίσκεται ο ΑΓΙΟΣ ΛΙΑΣ "καμαρωτή" μικρή εκκλησούλα του νεκροταφείου. Φαίνεται "γνήσιου" παλαιομανιάτικου τύπου. (πηγη ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΣΣΗΣ)

Τεμάχιον γείσου τοποθετημένον ως ανώφλιον της πύλης του κτιστού τέμπλου του Αγίου Ηλία στον Γκρεμόν της κοινότητας Μπάμπακα παρά την Παλιόχωραν. Ο ναϊσκος διαστάσεων με την αψίδα 8,86 Χ 2,15μ είναι μονοκάμαρος, ηρειπωμένος. Ίχνη τοιχογραφιών εναπομένουν εις το εσωτερικόν. Η αψίς είναι μεγάλη πεταλόμορφου τομής και οι κατακόρυφοι τοίχοι της εκκλησίας χονδροί. (πηγη ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΗ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ)
Στην Άκια (ή Νάκια) μεταξύ Παλαιοχώρας και Βάμβακας, βρίσκεται ο ΑΓΙΟΣ ΛΙΑΣ "καμαρωτή" μικρή εκκλησούλα του νεκροταφείου. Φαίνεται "γνήσιου" παλαιομανιάτικου τύπου. (πηγη ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΣΣΗΣ)
Η Αγία Παρασκευή, στην Άκια (ή Νάκια) μεταξύ Παλαιοχώρας και Βάμβακας.

ΒΑΜΒΑΚΑ, ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ

ΒΑΜΒΑΚΑ, ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου