ΟΙΤΥΛΟ, ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ


Ο Άγιος Προκόπης κάτω από το μοναστήρι του Αυτουλά, σήμερα των Στραβολαιμιάνων. Είναι πάνω στον δρόμο της Μελιτζιάς που ενώνει Τσίπα και Σταυρό Λασκαριάνων. Ανακαινισμένος πρόσφατα ο ναός, ήταν όνομα και πράγμα προσοδοφόρος στους τότε καλόγερους, γιατί ήταν πάνω σε μέγα περνοδιάβα. (Batsinilas Vitilo Mani Lakonia Greece)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου