ΧΑΡΟΥΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΧΑΡΟΥΔΑ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΟ 1856.
(φωτο Andrew Loodon)


ΧΑΡΟΥΔΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ

Ο ναός του Αγίου Νικολάου κοντά στη Χαρούδα, που ανήκει στην πρώιμη ναοδομία της Μάνης οπωσδήποτε πριν από τον 9ο αιώνα.