ΝΟΜΙΑ, (ΠΑΝΑΓΙΑ)

Η εκκλησία χωρίς σοβά στους πέτρινους τοίχους και λίγα μικρά εικονίσματα στη θέση του ιερού.