ΘΑΛΑΜΕΣ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΘΑΛΑΜΕΣ (ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΑΛΑΜΕΣ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)