ΛΑΓΙΑ (ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)


Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΛΑΓΙΑΗ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΛΑΓΙΑ