ΚΟΙΤΑ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΣΟΥΦΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΗ ΣΟΥΦΗ (ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ)