ΚΑΛΛΙΑΝΕΙΚΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΛΙΑΝΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΩΝ
H εκκλησία του Αγίου Νικολάου (13ος – 14ος αιώνας) που πρόσφατα συντηρήθηκε και αναστηλώθηκε από την Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων. Ο Παύλος Δημαγγελέας που το 1785 αγιογραφεί με τρεις ακόμα τεχνίτες, τον Άγιο Νικόλαο Δολών.
Ανάμεσα στα Καλλιανέϊκα και τους Δολούς, επάνω στο παλαιό καλντερίμι που συνέδεε τα δυο χωρία προβάλει ο μικρός, γραφικός ναός του Αγίου Νικολάου. Ανήκει στον τύπο του σταυρεπίστεγου, αποτελεί μάλιστα ένα από τα πρωϊμότερα παραδείγματα αυτού στη Μεσσηνιακή Μάνη και ανάγεται στην παλαιολόγεια περίοδο. Φέρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κεραμοπλαστικό διάκοσμο στις όψεις καθώς και στα κεραμικά πινάκια, από τα οποία σήμερα διακρίνουμε μόνο το αποτύπωμα. Στο εσωτερικό του σώζει αποσπασματικά τοιχογραφίες της όψιμης μεταβυζαντινής περιόδου. Λείψανα παλαιότερης φάσης τοιχογράφησης είναι επίσης εμφανή.


ΒΙΝΤΕΟ   https://www.youtube.com/watch?v=yRrwA1D2l34
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου