ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ ΓΛΕΖΟΥ (ΣΩΤΗΡΑΣ)


ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΕΖΟΥ,
ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΡΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ