ΕΞΩΧΩΡΙ, ΝΙΚΟΒΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΞΩΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΙΚΟΒΟ. ANHKEI ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΛΟΒΙΣΤΕΑ.