ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

ΝΑΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος, τοιχογραφία στην Παναγία της Σπείρας
  ΑΛΙΚΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Τρίκλιτη Βασιλική του 6ου αι. που την έφεραν στο φως οι ανασκαφές το 1958. Δίπλα στην ετοιμόρροπη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο χωριό Άλικα το 1958 επισημάνθηκαν τα κατάλοιπα μεγάλης βασιλικής του 6ου / 7ου αιώνα. Πιθανότατα οι εντοιχισμένοι κίονες στον Άγιο Ανδρέα θα ανήκουν στη παλιά αυτή Βασιλική. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_29.html
  ΑΛΙΚΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Τρίκλιτη Βασιλική του 6ου αι. που την έφεραν στο φως οι ανασκαφές το 1958. Δίπλα στην ετοιμόρροπη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο χωριό Άλικα το 1958 επισημάνθηκαν τα κατάλοιπα μεγάλης βασιλικής του 6ου / 7ου αιώνα. Πιθανότατα οι εντοιχισμένοι κίονες στον Άγιο Ανδρέα θα ανήκουν στη παλιά αυτή Βασιλική. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_29.html
  ΑΛΙΚΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Τρίκλιτη Βασιλική του 6ου αι. που την έφεραν στο φως οι ανασκαφές το 1958. Δίπλα στην ετοιμόρροπη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο χωριό Άλικα το 1958 επισημάνθηκαν τα κατάλοιπα μεγάλης βασιλικής του 6ου / 7ου αιώνα. Πιθανότατα οι εντοιχισμένοι κίονες στον Άγιο Ανδρέα θα ανήκουν στη παλιά αυτή Βασιλική. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_29.html

  ΑΛΙΚΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Τρίκλιτη Βασιλική του 6ου αι. που την έφεραν στο φως οι ανασκαφές το 1958. Δίπλα στην ετοιμόρροπη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο χωριό Άλικα το 1958 επισημάνθηκαν τα κατάλοιπα μεγάλης βασιλικής του 6ου / 7ου αιώνα. Πιθανότατα οι εντοιχισμένοι κίονες στον Άγιο Ανδρέα θα ανήκουν στη παλιά αυτή Βασιλική. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_29.html 
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟ ΔΡΥΑΛΟ ΜΑΝΗΣ
ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ Αγιος Ανδρέας, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_476.html
ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ Αγιος Ανδρέας, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_476.html

ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ Αγιος Ανδρέας, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_476.html
ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ Αγιος Ανδρέας, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_476.html