ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ)

Ο ναός Ζωοδόχου Πηγής στα Σωτηριάνικα Μεσσηνιακής Μάνης