ΤΣΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝ (ΕΙΣΟΔ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο ΖΑΧΑΡΙΑ (Λιμπόχοβα)

ΤΣΕΡΙΑ, Εορτή της Παναγίας στο Ζαχαριά (Λιμπόχωβα)